พิมพ์หน้านี้
วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2021 13:53

ก้าวท้าใจ “Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร”

เขียนโดย... 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดตัว (Kick off) ก้าวท้าใจ   Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร” สะสมข้อมูลการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. สามารถเป็นต้นแบบให้ประชาชนทั่วไปได้หันมาสนใจการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดี ลดเสี่ยง ลดโรคต่าง ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ณ หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ทั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง 15 อำเภอ

อ่าน 128 ครั้ง

Image Gallery