รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

กรุณาเข้าสู่ระบบ (โดยใช้ Chrome หรือ FireFox เพื่อการแสดงผลที่ปกติ)


เลขที่บัตรประชาชน

* ตัวอย่าง : 1550900123999
รหัสผ่าน

* ตัวเลขหลักที่ 7-10 ของเลขบัญชีที่ใช้โอนเงินเข้า
  ตัวอย่าง :
  ธ.กรุงไทย  5071234567      รหัสผ่านคือ 4567     
  ธ.ออมสิน   052456789012   รหัสผ่านคือ 7890
 

หากพบความผิดพลาด โปรดแจ้ง งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (โทร. 054-600076) เพื่อตรวจสอบและแก้ไขต่อไป


เข้าใช้ระบบแล้ว 30 คน จากทั้งหมด 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.96


สอบถามรายละเอียดเงินเดือน : 054-600076 (การเงิน)
สอบถามการใช้งานระบบ : 065-6256525 (วรวุฒิ)

Copyright © 2014 by bancha_u@hotmail.com. All Rights Reserved.Powered by PHP+Mysql