บริหารเวชภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายชุด PPE

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

ผู้จำหน่าย

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

หจก.อินสทรูเม้นแลป

เชียงใหม่

084-8060044(คุณอี๊ด)

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด

เชียงใหม่

091-5578736 (คุณมายด์)

บริษัท สยามซายเอ็นเทีย จำกัด

กทม.

086-8871717(คุณสุธีมาศ)

บริษัท อนุสรณ์โปรดักส์

กทม.

086-3214225 (คุณโอ๋)

บริษัท วีแอนด์วี จำกัด

กทม.

089-7844845 (คุณหยก)

บริษัท ก่อเกียรติ ซัพพลาย จำกัด

กทม.

02-3986230,
063-8264164,
089-6696239

บริษัท เอช.ซี.พี. จำกัด

กทม.

02-5417937, 02-5417939

บริษัท อาณาจักร สหอินเตอร์ จำกัด

กทม.

089-7777644