วันพุธ, 05 มกราคม 2022 09:03

รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ไปรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ไปรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 131 ครั้ง