วันอังคาร, 13 กรกฎาคม 2021 09:23

ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 6 อำเภอ ในสังกัดสสจ.น่าน

เขียนโดย... 

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 599 ครั้ง