วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2021 10:08

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัดสสจ.น่าน

เขียนโดย... 

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สังกัดสสจ.น่าน จำนวน 4 ตำแหน่ง

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 524 ครั้ง