วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2021 09:42

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เขียนโดย... 

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง

ได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 240 ครั้ง