วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2021 11:03

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. จำนวน 8 ตำแหน่ง

เขียนโดย... 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ สสจ.น่าน ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 8 ตำแหน่ง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครฯแล้ว คณะกรรมการฯ จึงขอกำหนดวันทำการคัดเลือกคือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายชื่อผู้สมัครรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 366 ครั้ง