วันศุกร์, 29 มกราคม 2021 11:01

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy:DIB)

เขียนโดย... 
อ่าน 71 ครั้ง