วันจันทร์, 13 มกราคม 2020 10:35

โครงการประกันภัยอุบัติเหตุบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

เขียนโดย... 

โครงการประกันภัยอุบัติเหตุบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งโครงการประกันภัยอุบัติเหตุบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเป็นหลักประกันของครอบครัว ข้าราชการลูกจ้างเหมาบริการ อสม. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเสียชีวิตให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

____________________________

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 62 ครั้ง