วันจันทร์, 07 มกราคม 2019 14:26

ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

เขียนโดย... 

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จำนวน 29 ราย

________________________

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 199 ครั้ง