วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2018 14:41

กำหนดวันและสถานที่คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

กำหนดวันและสถานที่คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

- วันคัดเลือกบุคคลในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

- ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในเวลา 13.15 น.

อ่าน 194 ครั้ง