วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2018 11:30

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อ่าน 85 ครั้ง