วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2018 10:43

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เขียนโดย... 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

"สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561"

อ่าน 120 ครั้ง