วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2018 11:11

กระทรวงสาธารณาสุข แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 iราย

เขียนโดย... 

กระทรวงสาธารณาสุข ได้สั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย

ตามคำสั่ง ที่ 1205-1206/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

อ่าน 288 ครั้ง