วันศุกร์, 07 กันยายน 2018 15:00

จังหวัดแม่ฮ่องสอน คัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวฯ เข้ารับราชการ

เขียนโดย... 

         จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ

อ่าน 286 ครั้ง