พิมพ์หน้านี้
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2021 10:16

เชิญอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์)

เขียนโดย... 

              ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองวิชาการและแผนงาน จะจัดอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำกัญชาทางการแพทย์แผนไทยไปใชได้อย่างมั่นใจถูกหลักวิชาการ และถูกกฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาให้กับผู้ป่วย นั้น
             ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์  แพทย์แผนไทย เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และสหวิชาชีพ ในหน่วยบริการของท่าน เข้ารับการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ ระบบ E-Meeting : Zoom Cloud Meetings หรือ ระบบ VDO conference ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 13.30 น. ทั้งนี้ ขอให้ลงทะเบียนเช้ารับการอบรมใน google form ผ่านลิงก์ https://qrgo.page.link/DKUjC  ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเข้าร่วมอบรมผ่านลิ้งก์ https://zoom.us/j/93885857082?pwd=MmpFRTZlVlY2Y3JpWU9ZS29raVVsQT09  Meeting ID: 938 8585 7082 Passcode: 716387  ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจจิมา เรืองประดิษฐ์ กรมการแพทย์แผนไทยๆ โทร : 025902612   รายละเอียดและกำหนดการอบรมตามไฟล์แนบท้ายนี้  

 

อ่าน 489 ครั้ง