วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2018 10:59

เชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2561

เขียนโดย... 

     สสจ.น่าน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2561

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สสจ.น่าน

อ่าน 181 ครั้ง