วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2021 10:07

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เขียนโดย... 

ด้วย สสจ.น่าน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
          1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  จำนวน  2  อัตรา
          2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  จำนวน  1  อัตรา

โดยให้ผู้ประสงค์สมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2564

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 1226 ครั้ง