วันพุธ, 24 พฤศจิกายน 2021 15:39

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

เขียนโดย... 

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินฯ
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.

อ่าน 257 ครั้ง