วันจันทร์, 27 กันยายน 2021 12:01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เขียนโดย... 

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นั้น

บัดนี้ การประมวลผลการสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 651 ครั้ง