วันพุธ, 01 กันยายน 2021 11:38

เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เขียนโดย... 

ตามที่ สสจ. ได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สสจ.น่าน  นั้น

เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ จึงขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์
ไปเป็นวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
(ถนนบายพาส สายน่าน-ปางค่า)

อ่าน 510 ครั้ง