วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020 16:03

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

เขียนโดย... 

ด้วย สสจ.น่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

- ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จำนวน 1 อัตรา

โดยให้ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1

อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน

ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

- ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

- ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.

(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

อ่าน 817 ครั้ง