วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2018 15:57

รับสม้ครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญหารพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

เขียนโดย... 

รับสม้ครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญหารพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

อ่าน 64 ครั้ง