วันศุกร์, 12 ตุลาคม 2018 14:22

สสจ.ลพบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

อ่าน 257 ครั้ง