วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2018 14:38

สสจ.นครปฐม รับสมัครข้าราชการเพื่อ (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ (เลื่อน)ให้ดำรงตำแนห่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

อ่าน 133 ครั้ง