วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2018 14:35

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่าน 25 ครั้ง