วันอังคาร, 20 มีนาคม 2018 16:40

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ

เขียนโดย... 

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานพัสดุ ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

อ่าน 560 ครั้ง