วันจันทร์, 12 มีนาคม 2018 16:08

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชการ

เขียนโดย... 

ตามที่ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น

ดังนั้น จึงขอกำหนดวันประเมินฯ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 376 ครั้ง