วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2021 16:59

ผลงานตามนโยบายสำคัญรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขียนโดย... 

ผลงานตามนโยบายสำคัญรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
https://spd.moph.go.th/new_bps/policy6month

อ่าน 302 ครั้ง