วันอังคาร, 20 เมษายน 2021 15:30

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

เขียนโดย... 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ขอให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

และรับการประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

(หากไม่มาภายในกำหนด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งนี้)

อ่าน 126 ครั้ง