วันศุกร์, 11 มกราคม 2019 15:31

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อ่าน 187 ครั้ง