วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2018 10:01

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลืกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลืกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

อ่าน 235 ครั้ง