วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2018 13:25

แจ้งจัดสรรสำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ขอแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ  เพื่อใช้เป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ปีงบประมาณ 2562  สำหรับโรงพยาบาลชุมชน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  ทุกแห่ง  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 153 ครั้ง