วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2018 15:23

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี ฯ

เขียนโดย... 

     สสจ.น่าน ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี ฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 139 ครั้ง