วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2018 10:06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

    รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

    ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

2. รายงานเงินสดในมือ ณ 30 กันยายน 2561

3. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 28 กันยายน 2561

4. สำเนาหนังสือรายงาน สตง. ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

อ่าน 146 ครั้ง