วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2018 14:38

ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ลงเว็บไซต์ GIS Health

เขียนโดย... 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ขอความร่วมมือ หน่วยงานและหน่วยบริการสาธารณสุข  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ทุกแห่ง  บันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพของหน่วยงาน ลงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ(gishealth.moph.go.th/healthmap) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 162 ครั้ง