วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2018 14:24

คำสั่งแต่งตั้ง CIO ประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขียนโดย... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

กระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งที่ 1323/2561  แต่งตั้งและมอบหมายให้ นายไพศาล  ดั่นคุ้ม  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุข  และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

อ่าน 114 ครั้ง