วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018 11:20

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

เขียนโดย... 

     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 120 ครั้ง