วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2018 11:09

เกณฑ์การส่งตรวจและสนับสนุนงบประมาณค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สคร.1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย... 

     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งเกณฑ์การส่งตรวจและสนับสนุนงบประมาณค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 115 ครั้ง