วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2018 10:44

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

อ่าน 181 ครั้ง