วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2018 14:37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2561

เขียนโดย... 

1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

     รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

     ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2561

2. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

3. บัญชีเงินสดในมือ

4. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก

อ่าน 121 ครั้ง