วันพุธ, 24 ตุลาคม 2018 10:48

สสจ.น่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

เขียนโดย... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

อ่าน 327 ครั้ง