วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2018 10:35

สำรวจข้อมูลค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เขียนโดย... 

เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

สสจ.น่าน ขอความร่วมมือช่วยสำรวจข้อมูลค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2561  ของหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัด  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 107 ครั้ง