วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 09:23

การลดใช้กระดาษด้วย QR Code และ มาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชน

เขียนโดย... 

สำนักงาน กพร. ได้จัดทำวิดีทัศน์ "การลดใช้กระดาษด้วย QR Code" และ "มาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชน"

โดยสามารถดาวน์โหลดวิดีทัศน์ดังกล่าวได้โดยการสแกน QR Code ตามเอกสารแนบ

qr1          qr2
ลดการใช้กระดาษด้วย QR Code   มาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารราชการ

 

หรือรับชมได้ทาง Youtube ตามลิงค์ด้านล่างนี้

1. ลดการใช้กระดาษด้วย QR Code

2. มาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารราชการ

อ่าน 1348 ครั้ง