วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2018 17:01

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย... 

เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ไปโยชน์ต่อไป  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 327 ครั้ง