วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2018 13:59

ขอให้ทุกหน่วยบริการสมัครเข้าใช้งาน ระบบ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะยกเลิกรหัสผ่านเข้าใช้งาน HDC ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร p ทุกรหัส สิ้นเดือนสิงหาคม 2561  ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการทุกแห่งสมัครเข้าใช้งาน ระบบ HDC ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ Data exchange ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 332 ครั้ง