วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2018 09:50

รายงานผลการดำเนินงานระบบรายงานการตาย จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอส่งสถานการณ์คุณภาพข้อมูลการตายรายอำเภอ และผลการตรวจสอบข้อมูลการสนับสนุนประวัติของโรงพยาบาลแก่นายทะเบียนเทียบกับใบมรณบัตร รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 307 ครั้ง