วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2018 16:34

สรุปผลการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลประชากรในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการ

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  สรุปผลการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลประชากรในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน 0032.002/2723 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561    รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 246 ครั้ง