วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2018 12:50

เชิญชวนส่งผลงานเล่าเรื่องด้วยภาพ หัวข้อ 100 ปี การพัฒนาสาธารณสุขไทย @ น่านเพื่อประชาชนสุขภาพดี

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนส่งผลงานเล่าเรื่องด้วยภาพ หัวข้อ 100 ปี การพัฒนาสาธารณสุขไทย @ น่านเพื่อประชาชนสุขภาพดี  โดยขอให้ส่งผลงานภายในเดือนมิถุนายน 2561 และประกาศผลการประกวด ในเดือน กรกฎาคม 2561 

อ่าน 211 ครั้ง